Nærmere naturen

 

 

Bærekraftige og miljøvennlige hytteløsninger

Vi har siden oppstarten i 2015 utviklet, markedsført og solgt nærmere 100 nøkkelferdige fritidshytter/leiligheter i østlandsområdet. Frem til 2020 har vi omsatt fritidsboliger for over 200 MNOK. I utviklingen av våre TRYhytter og leiligheter har fokus vært på kompakte og energieffektive planløsninger.

Stadig økende kostnader på hytter som er tilknyttet offentlig strøm, vann og avløp gjør at vi nå ønsker å ha fokus på alternative hytteløsninger.

Ny teknologi gir nye muligheter. Vårt mål er å være nytenkende i bruk av miljøvennlige løsninger innenfor energi, vann og behandling av avløpsvann.

Vårt fokus fremover vil være på bærekraftige og miljøvennlige hytteløsninger.