Nærmere naturen

 

 

Kompakte og funksjonelle planløsninger

Trybygg har siden oppstarten i 2015 utviklet, markedsført, solgt og levert nærmere 100 nøkkelferdige fritidshytter/leiligheter i østlandsområdet. Frem til 2020 har vi omsatt fritidsboliger for over 200 MNOK. Vårt fokus har vært på å utvikle hytter og leiligheter med effektive planløsninger. 

De siste års utvikling i hyttemarkedet med økt etterspørsel har medført store naturinngrep og høye infrastrukturkostnader. Vi mener dette ikke er bærekraftig på sikt, hverken for miljøet, grunneiere eller for hyttekjøpere. Vi ønsker derfor nå å ha fokus på det vi mener vil være fremtidens hytteløsninger. 

ECO-hytter, litt mindre-mye smartere
Løsninger som medfører minimale naturinngrep, som bygger på gammel byggeskikk, lokal arkitektur og som er energieffektive.  Løsninger som sparer miljøet og som gir flere muligheten til å oppfylle hyttedrømmen. Dette uten at det går på bekostning av den komforten dagens hyttekjøpere krever.

Ny teknologi gir nye muligheter. Vårt mål er å være nytenkende i bruk av nye og miljøvennlige løsninger innenfor energi, vann og behandling av avløpsvann.

Våre nye hytteløsninger har fått navnet ECO- hytter