Hytter som ikke trenger å være tilknyttet offentlig vann og avløp og som produserer sin egen energi. Løsninger som medfører minimale naturinngrep, som bygger på gammel byggeskikk, god arkitektur og som er energieffektive. Ecohytter sparer miljøet og gir flere muligheten til å oppfylle hyttedrømmen. Dette uten at det går på bekostning av den komforten dagens hyttekjøpere krever. 

ECO S65 og S85 tar utgangspunkt i den århundre lange byggeskikken i Nord Østerdalen hvor lange kalde vintre og kjølige sommernetter gjorde det nødvendig og ha energi effektive planløsninger.

ECO S65 og S85 kan leveres med tilgang til tilfredsstillende sanitærløsninger uten at det er behov for omfattende sprengning og graving for å få fram strøm, vann og avløpsledningsnett. Er det ikke tilgang på strøm nær hytta kan vi levere energi løsninger i flere prisklasser som dekker ulike behov. 

ECOhytte S65

ECOhytte  S85