Leilighetsbygg har tekniske løsninger, materialvalg og utførelse av arbeidene er i henhold til TEK17, Norsk Standard. Fundamentering/støpt plate på mark, nettarmert betongdekke og støpte stripefundamenter til terrasse. Komplett med radonsperre og tilbehør, etasjeskille er elementdekke av lettbetong, påforet med trinnlydplater.
Yttervegger i isolert bindingsverk med påforing for ekstra isolasjon. Stående dobbelfalset rettkant kledning behandlet med jernvitrol.

TRY 4S

TRY 4

TRY 6

TRY 6U

TRY 8U